Formok (Form API)

A Form API objektumosztályának elérése:

$frm = e107::getForm();

open()

Az open() metódus egy HTML-formázott, form nyitó tag-gel tér vissza.

// <form action='current page' id='myform' method='post'>
$frm->open('myform');
// <form class='formclass' action='myscript.php' id='myform' method='post' autocomplete='on'>
$frm->open('myform', 'get', 'myscript.php', array('autocomplete' => 'on', 'class' => 'formclass'));
Paraméter neve Típusa Leírás
$name string a form neve
$mode string a form metódusa, mely post vagy get lehet (alapértelmezett: post)
$target string a form action URL-je - (alapértelmezett: e_REQUEST_URI)
$options array beállítások, pl attribútumok megadása (class, autocomplete, stb.)

close()

close() metódus egy HTML-formázott, form záró tag-gel tér vissza.

// </form>
$frm->close();

text()

text() metódus egy HTML-formázott, "text" típusú beviteli mezővel tér vissza.

// <input type='text' name='my-field' value='current_value' maxlength=100 id='my-field' class='tbox input-large' />
$frm->text('my-field', 'current_value', 100, array('size' => 'large'));
Paraméter neve Típusa Leírás
$name string beviteli mező neve
$value string beviteli mező (alapértelmezett) értéke
$maxlength integer beviteli mező értékének maximális hossza
$options array beállítások, pl attribútumok megadása (class, size, selectize beállításai (array), stb.)

textarea()

textarea() metódus egy HTML-formázott, "textarea" tag-gel tér vissza.

$frm->textarea($name, $value, $rows, $cols, $options, $counter);

bbarea()

bbarea() metódus egy HTML-formázott, "textarea" tag-gel tér vissza, mely WYSIWYG felületként fog megjelenni.

$frm->bbarea($name, $value, $template, $mediaCat, $size, $options);

select()

select() metódus egy HTML-formázott, "select" tag-gel (lenyíló, értékválasztó mezővel) tér vissza.

$frm->select($name, $option_array, $selected, $options, $defaultBlank);

checkbox()

checkbox() metódus egy HTML-formázott, "checkbox" típusú, értékválasztó mezővel tér vissza.

$frm->checkbox($name, $value, $checked, $options);

hidden()

hidden() metódus egy HTML-formázott, rejtett mezővel tér vissza.

$frm->hidden($name, $value, $options);

button()

button() metódus egy HTML-formázott, "button" tag-gel (nyomógombbal) tér vissza.

$frm->button($name, $value, $action, $label, $options);