Adatbázis

Az adatbázis objektumosztályának elérése:

$sql = e107::getDb();

select()

Adatok lekérdezése az adatbázisból.

$sql = e107::getDb();
$sql->select('tablename', 'field1, field2', 'field_id = 1');

fetch()

Lekérdezés, végigiterálás a lekérdezett sorokon (fetch() használatával), majd egy mező értékének kiíratása.

$sql = e107::getDb();
$sql->select('tablename', 'field1, field2', 'field_id = 1');

while($row = $sql->fetch())
{
echo $row['field1'];
}

insert()

Adatok beszúrása egy adatbázis-táblába.

$insert = array(
'user_id' => 1,
'user_email' => '[email]'
);

$sql->insert('user', $insert); // Ahol a 'user' a tábla neve.

update()

Adatok frissítése egy adatbázis-táblában.

$update = array(
'user_email' => '[email]',
// ... stb. Ide jöhetnek további kulcs/érték párok.
// Ahol a kulcs a mező neve, az érték pedig a mező értéke.
// Majd végül a WHERE feltétel.
'WHERE' > 'user_id = 1'
);

$sql->update('user', $update); // Ahol a 'user' a tábla neve.

retrieve()

A select() és fetch() metódusok kombinációja.

Példa: Egy mező értékének lekérdezése egy konkrét sorból.

$string = $sql->retrieve('user', 'user_email', 'user_id=1');

Példa: Mező-értékek lekérdezése egynél több sorból.

if($allRows = $sql->retrieve('user', 'user_name, user_email', '', true))
{
foreach($allRows as $row)
{
echo $row["user_name"]." - ".$row["user_email"]."<br/>";
}
}

delete()

Egy rekord törlése az adatbázisból.

$sql->delete("user", "user_id=2");

gen()

Összetettebb adatbázislekérdezés használatára ad lehetőséget.

Példa: LEFT JOIN használata a gen() metódussal.

$sql->gen("SELECT f.*,u.user_name FROM #faqs AS f LEFT JOIN #users as u ON f.faq_author = u.user_id ");